Elérhetőség

Massa Multi Media
Slovakia s.r.o.

Rad Pókatelek 4415/12
Dunajská Streda
92901

70/254-0047

info@massa-shop.com

Általános felhasználási feltételek

Massa Multi Media Slovakia s.r.o. vállalat a www.massa-shop.com címen található webáruházának kereskedelmi feltételei. A cég a Nagyszombati Járás Bíróság által vezetett cégjegyzék, 20010/T. betétlapra került bejegyzésre.

Bevezető rendelkezések

Ezek a kereskedelmi feltételek www.massa-shop.com címen üzemelő webáruházban történt vásárlásra vonatkoznak. A feltételek az eladó (üzemeltető), mely jelen esetben a Massa Multi Media Slovakia, s.r.o., (Rad Pókatelek 4415/12, 92901 Dunajská Streda, SK, Adószám: SK2022373430, Nagyszombati Járás Bíróság által vezetett cégjegyzék, 20010/T sz. betétlapra került bejegyzésre, valamint a vásárló (vevő) jogait és kötelességeit határozzák meg. Minden szerződéses viszony a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai alapján köttetik.

Fogalmak meghatározása

Felhasználói szerződés – adásvételi szerződés a termékről vagy szolgáltatásról, illetve további, a polgárjogi törvénykönyv alapján készült szerződések, ahol az egyik szerződő fél a felhasználó, míg a másik a szállító, ill. eladó.

Szállító/eladó – mely jelen esetben a Massa Multi Media Slovakia, s.r.o., Rad Pókatelek 4415/12, 929 01 Dunajská Streda, SK, Adószám: SK2022373430, Nagyszombati Járás Bíróság által vezetett cégjegyzék, 20010/T sz. betétlapra került bejegyzésre olyan személy, amely a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységek keretén belül cselekszik. Egy olyan vállalkozóról van szó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül bocsájt termékeket vagy szolgáltatásokat a vásárlók rendelkezésére.

Vásárló/vevő – felhasználó – személy, aki a szerződés kötésénél, valamint az abban foglaltak teljesítésénél nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenységei keretén belül cselekszik. Egy természetes vagy jogi személyről van szó, aki a terméket megvásárolja, nem e termékekkel való vállalkozás céljából.